Цени

Цената за извършване на превода се обуславя от езика, сложността на текста, обема и срока за изпълнение на поръчката. Таксите и сроковете за легализация се определят от съответната държавна институция. Когато е необходимо документите да бъдат занесени до съответната институция за легализация, към цената на превода се добавя и цена на куриерската услуга.

Следователно крайната цена на услугата се калкулира на базата на следните параметри:

  • език на превода;
  • сложност на текста: обикновен или специализиран;
  • срок за изпълнение: обикновена поръчка; бърза поръчка; експресна поръчка;
  • обем на превода (брой страници, всяка по 1800 знака);
  • специални изисквания и форматиране;
  • цени на необходимите заверки (бързи или бавни).

Обем на превода
Обемът на превода се измерва в брой страници. Съгласно БДС, една стандартна страница съдържа 1800 писмени знака, включително интервалите (броени с функцията „Word Count With Spaces“). Броят на страниците на оригинала, изчислен по този начин, може да послужи като приблизителен ориентир, но не може да се използва за база за изчисляване на цената на превода. Поради спецификата на различните езици, оригиналът и преводът обикновено са с различен обем. Цената включва превод от заклет преводач, проверка на фактологическите данни и разпечатване.

РЕДАКЦИЯ
Ако Възложителят желае преводът да бъде проверен от редактор-експерт, към цената се добавя такса за редактиране.

СРОК ЗА ИЗРАБОТВАНЕ
За количества от 1 до 9 страници (всяка по 1800 знака):

  • обикновена поръчка: 3 работни дни;
  • бърза поръчка: 2 работни дни;
  • експресна поръчка: до 8 работни часа (от часа на приемане на поръчката).

При бърз и експресен превод цената се завишава съответно с 25% и 50% спрямо обикновената поръчка.

ПРЕВОД ОТ ЕДИН ЧУЖД НА ДРУГ ЧУЖД ЕЗИК
При превод от един чужд език на друг чужд език, преводът минава през български език и цената се изчислява като към превода от чужд на български език се добави цената на превода от български на втория чужд език. В случай че един и същ преводач работи директно с двата езика, то може да се договори по-ниска цена за директен превод.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Leave this field blank
Добави файл
Качва се…. (0%)

A file with this name has already been uploaded.

This file type isn’t allowed.

This file size is too big.

Добави файл
Качва се…. (0%)

A file with this name has already been uploaded.

This file type isn’t allowed.

This file size is too big.