За нас

ТИМ – 93

е фирма с дългогодишен опит в областта на писмените и устните преводи. През годините на развитие и усъвършенстване сме помогнали на стотици клиенти да преодолеят езиковата бариера при своите бизнес и лични комуникации. Специализирани сме в превод на техническа, юридическа и финансова документация, фирмени договори и кореспонденция, научни и медицински текстове, патентно и авторско право, обществени връзки и маркетинг, текстове за публикация, книги, брошури, рекламни материали и т.н.

Фирмата работи с висококвалифицирани и опитни преводачи от и на всички езиците на ЕС, както и повечето световни езици. Доказателство за това са многобройните удовлетворени клиенти, които непрекъснато търсят нашите услуги и ни препоръчват пред своите партньори и познати.

ТИМ – 93 е участвала в преводите на документация за обществени поръчки в България и чужбина, европейски проекти по програмите ФАР, ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г., ОП „Райони в растеж“ 2014-2020 г., ОП „Транспорт“ и т.н., тръжни процедури, обявени от български и чуждестранни фирми, технически, медицински, финансови, юридически и други видове документи.

Фирмата разполага с офиси в София и Монтана и с представителство в Казанлък.